Op Donderdag 26 maart wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden van Atletiekvergadering Aalten '70.

De uitnodiging en de diverse stukken zijn hieronder op te vragen.

Uitnodiging
Notulen Ledenvergadering
Jaarverslag 2008
Jaarverslag jeugd 2008