Een kleine anderhalf uur was Jaap Oberink beschuit met roze muisjes aan het smeren om samen met de aanwezige clubgenoten de geboorte van zijn dochter Roos te vieren. Loopgoeroe Johan Assink vierde zijn 69e verjaardag niet in huis, maar in zijn tweede thuis, het clubgebouw van AVA`70. Nog nooit waren er zoveel feestvierders op bezoek geweest. De jaarvergadering van AVA`70, editie 2014, was nog geen 2 minuten aan de gang of het feestlied “lang zullen ze leven” schalde al door het clubhuis. De toon van de avond was gezet, de stemming zal er meteen al goed in. Tekenend voor de uitstekende sfeer die er op dit moment heerst bij de club. Voorzitter Dave Posthumus zag de taferelen  breedlachend aan en voorzag een avond zonder noemenswaardige problemen….

JAARVERSLAGEN:
  •  Over het jaarverslag van de jeugd kon bestuurslid Sander Wikkerink kort zijn: onnoemelijk veel leuke activiteiten vonden er plaats en de talenten genoten met volle teugen. De aanwas van kleine leden was explosief en een trend die al in 2011 is ingezet. Toen 85 jeugdleden, nu 170. Het succes van de groei is puur de schuld van het kader. Met enorm enthousiasme en inzet werken de jeugdtrainers zich zonder uitzondering een slag in de rondte. Dit tot groot genoegen van de kids en hun ouders, die ook wel zien dat hun kroost enorm veel plezier heeft bij AVA`70 en met sport en spel lekker bezig zijn.

De voorlopige kroon op het succes is voor de jeugdafdeling het organiseren van de Athletic Champs op 12 april a.s., een groots opgezette wedstrijd voor pupillen uit de gehele regio.

  • Anky Bruil had als secretaris een bloemlezing in stijl opgesteld over alles wat noemenswaardig was om te melden. Er passeerde heel veel de revue in 2013 en de vereniging toonde zich op alle fronten van de actieve en positieve kant. De opzet is dan ook om deze ingezette koers in 2014 ook vooral voort te zetten.
  • Een record aantal transacties verrichtte Evelien Hillen in 2013. De nieuwbouw van het clubhuis was de grote veroorzaker van de enorme lijst van geldstromen. De hoogte van de financiële investering was voor AVA`70-begrippen dan ook groots, maar minstens zo indrukwekkend was de besparing op de kosten door zelfwerkzaamheden. Tientallen vrijwilligers staken de handen uit de mouwen en dat tegen een uurloon, dat gesponsord werd door Douwe Egberts. Mede hierdoor en ook door het voeren van acties, kon gelijk de gehele inrichting gefinancierd worden en is de parel van de club helemaal up to date en klaar voor de toekomst.

Al die in- en uitgaven vormden natuurlijk een mooie uitdaging voor de kascommissie om Evelien trachten te betrappen op een mispeer of een vage handeling. Het verhaal wil dat de financiële controleurs minstens 3 avonden ter voorbereiding bij elkaar zijn geweest en alles uit de kas(t) hebben gehaald om een foutje boven water te krijgen. Maar helaas, onze penningmeester was op geen enkele fout te betrappen en doorstond de onderzoeken met verve. Een ovatie van de aanwezigen tijdens de jaarvergadering viel haar ten deel en terecht. Besloten is dan ook, om Evelien Hillen voor te dragen als Penningmeester van het Jaar, waarover binnenkort meer…. 

BESTUURSVERKIEZING:
Het was al geen geheim meer, maar er is officieel afscheid genomen van bestuurslid Henrie, 3DNB, Drenthel. De bouw van het clubhuis was in feite zijn laatste kunststukje en dat is hem meer dan uitstekend gelukt.

Er is gezocht naar een opvolger, die als takenpakket met name de opleiding van voldoende kader in zijn portefeuille zou gaan krijgen. Van belang daarbij was, dat een groot netwerk een belangrijk criteria zou zijn. Hans Prinsen, voor velen geen onbekende bij AVA`70, paste uitstekend in dit plaatje en werd met succes benadert. Een andere openstaande vacature werd opgevuld door Barloos` hoop in bange dagen, Patrick Ikink.  Hoewel hij nog niet eens zo gek lang lid is, werd hij toch al met succes gestrikt voor de post “sponsoring.” Dit vanwege zijn grote netwerk op dit gebied, zijn gezonde kijk op de gang van zaken en zijn drive om er voor te gaan.

Doordat de vergadering geen tegenkandidaten aandroeg en er bij de aanwezigen ook weinig reden was om tegen te stemmen, werden beide heren met een luid applaus onthaald en is het bestuur daarmee weer compleet.

LEDENENQUETE:
De onlangs gehouden ledenenquête over diverse onderwerpen die bij AVA`70 de ronde doen, is in gevuld door 205 mensen. Is dat veel? Ja, dat is geweldig veel! Zeker als je bedenkt, dat het normaliter gebruikelijk is dat ongeveer een kleine 10% een dergelijke enquête. Bij AVA`70 dus ongeveer 40%. De uitslagen leverden erg veel waardevolle informatie op, dat het bestuur meeneemt bij de bepaling van het beleid voor de toekomst. De missie en visie zal vooral gericht zijn op KWALITEIT en minder op kwantiteit.

Verheugend daarbij is, dat tientallen leden in de enquête hebben  aangegeven, dat men bereidt is om ondersteuning te bieden op de verschillende terreinen. Anders gezegd: de aanmeldingen voor vrijwilligerswerk stroomden binnen. Dat positieve geluid heeft het bestuur doen besluiten om het potje, dat bestemd is voor feestjes waarbij de vrijwilligers centraal staan, flink te vullen. Na deze mededeling meldden zich direct weer nieuwe vrijwilligers aan. Zij vormen dan ook de kurk, waarop de vereniging drijft en zijn van onschatbare waarde. 

JUBILARISSEN:
Samen waren ze goed voor 140 jaar lidmaatschap en een inkomstenpost aan contributie van een geschatte € 50.000,00. Alle reden dus om de 6 jubilarissen eens in het bloemetje te zetten. Rob Eleijzen, Lia Assink, Tineke van Eerden en Theo Stronks zijn AVA`70 al 25 jaar trouw, terwijl nestor Gerbrand Karsten al 40 jaar lid van de geelblauwen is. Met name Theo Stronks was erg blij met alle aandacht. Zo had de uiterst sympathieke trainer van de A-groep zijn kapsel later verticuteren en speciaal voor deze gelegenheid een nieuw blousje uit de collectie “Saeman 2014” aangeschaft.

Zonder er zelf ook maar iets aan te kunnen doen, heeft Jan Raben voor de laatste keer contributie betaald, zo deelde Dave Posthumus hem namens het bestuur mede. Geroyeerd??? Nee in tegendeel! Vanwege zijn enorme inbreng voor de vereniging op de verschillende terreinen werd de totaal verraste Raben benoemd tot EreLid. Jan is al vanaf de beginfase in 1970 bij AVA`70 betrokken, dus heeft er inmiddels al 44 jaar “huwelijk met de club” opzitten. De titel komt hem dan ook volledig toe en dit werd door het publiek onderschreven met een luid applaus. 

RONDVRAAG:
Dit was er één van het kortste soort. De dagvoorzitter was duidelijk geweest in zijn bewoordingen. Op een enkele vraag die gesteld werd naar de mogelijkheid om een feestje te organiseren, reageerde hij dat dit weinig tot geen kans van slagen heeft. Ook het verzoek van de Bandidos om een meeting te mogen houden in het clubhuis van AVA`70 had hij naast zich neergelegd. 

Na 56 minuten effectieve spreek- en luistertijd was de pauze aangebroken. Traditioneel gaat de penningmeester dan aan de loop om de trainersvergoedingen uit te delen en speciaal voor deze gelegenheid zat er zelfs een fris en fruitig presentje bij. Daarna kwam het sap al snel weer op tafel, nam de stemming weer ouderwets toe en zelfs de nootjes ontbraken ook dit keer niet. Even gingen bij velen de gedachten terug naar een beruchte zaterdag nog niet eens zo gek lang geleden……………