En weer stroomde het clubhuis van AVA`70 vol met sportievelingen. Traditiegetrouw sloot de club op 31 december het jaar af met de oudejaarsloop en een gezellige afsluiting met de sportverkiezingen van 2014.
Voorafgaande aan de sportieve afsluitende training sprak voorzitter Dave Posthumus om 13.00 uur de aanwezigen toe. Hij blikte terug op een druk jaar, waar AVA`70 zich op verschillende terreinen had laten zien. Daarbij stak hij de bewondering voor de inzet van de vrijwilligers niet onder stoelen of banken. En terecht. Zij vormen immers de kurk waarop de vereniging drijft.
Hierna kwam de meute in beweging. Met de jeugdleden voorop, werd er eerst een rondje op de baan gelopen. Daarna bleef de jeugd achter om in het bos een spel te doen, terwijl de Senioren vertrokken voor een duurtraining. De keuze was reuze, want er kon 7,5 of 11 of 14 kilometer gelopen worden al naar gelang de vorm of gesteldheid het toeliet. Het Haartse buitengebied vormde het decor voor de AVA`70-troepen, die onderweg konden genieten van het natuurschoon en het carbidgeweld. Na afloop stond de koffie, thee en glühwein al te dampen en lagen de oliebollen voor het grijpen. Terwijl de gezelligheid toenam, gebeurde dit ook met de spanning. Het wachten was namelijk op het uitreiken van de sporttitels in de verschillende categorieën.
De organisatie van dit gebeuren was in handen van niemand minder dan Erwin Wamelink. De blonde pijl bleek al maandenlang bezig met het samenstellen van lijsten en er was dan ook geen enkele aanwezige, die twijfelde aan de eerlijkheid van de verkiezing. Wamelink bleek zich wel degelijk goed voorbereidt te hebben, want alle genomineerden kwamen via de beamer in beeld. Daar waren wel wat opmerkelijke en enigszins vage keuzes bij, maar dat mocht de pret zeker niet drukken.

De uitslag, waarover niet gediscussieerd kon worden, werd door de zaal met een warm en verdienstelijk applaus begroet en luidt als volgt:

Sportcoach: Marco van Rijs
Carrièreprijs mannen: Leo Temming
Carrièreprijs vrouwen: Tiny Razat
Sporttalent: Tim te Brake
Sportmoment: Rentree Damesploeg in de competitie
Sportman van het jaar: Björn Demkes
Sportvrouw van het jaar: Jeannet Schutte
Publieksprijs: Bouwteam krachthonk

Meer Foto's