We hebben jullie hulp nodig! Na ruim 5 jaar met hetzelfde competitiereglement gewerkt te hebben is het tijd om alles weer eens onder de loep te nemen door middel van een vragenlijst en er (misschien) eens een frisse wind door heen te laten blazen.

Wat gaan we doen:

Het doel van dit onderzoek is; het in beeld brengen in hoeverre de competitie en het competitiereglement voldoet aan de huidige wensen en behoeften van de gebruikers. En deze wensen/behoeften, zover mogelijk, verwerken in het competitiereglement van 2012.

 

Voor wie:

Onder gebruikers van de competitie verstaan we natuurlijk de atleet (junioren D t/m masters), maar ook ouders/verzorgers, trainers/coaches en wedstrijdorganisatie/jury. Voor een realistisch beeld hebben we een zo groot mogelijke groep geënquêteerden nodig! Stuur daarom deze mail door naar alle mensen die in de categorie 'gebruiker' vallen.

 

Wanneer:

Tot en met 18 juni 2011 kan de vragenlijst ingevuld worden.

 

Waar is de vragenlijst:

www.thesistools.com/Competitie

 

Alvast bedankt van je hulp!

 

Met vriendelijke groet,

 

Competitieleiding