Patrick en Gerrit op weg naar Italie

Hallo leden van AVA’70 wij, Gerrit Ormel en Patrick Temming, krijgen nog wel eens de vraag: Ben je nou lid van AVA’70 of van De Peddelaars?

Graag willen we dit via deze weg toelichten.

Najaar 2008 deed er zich de gelegenheid voor om aan leuke, nuttige sportieve actie mee te doen hiervoor hebben wij ons aangemeld. Het is even iets anders dan lopen namelijk fietsen aangezien wij beiden graag fietsen was ons enthousiasme gauw gewekt.Sinds begin april zitten we geregeld in het zadel en hebben de loopschoenen niet meer uit de kast gehad, dit alles voor de actie van het SKB (Streekziekenhuis Koningin Beatrix) “SKB in beweging voor Spieren voor Spieren!” het ziekenhuis bestaat dit jaar 25 jaar en heeft een actie voor de stichting “Spieren voor Spieren” opgezet.

Wat doet deze stichting en waarvoor is er geld nodig?

De Stichting richt zich uitsluitend op fondsenwerving met behulp van verschillende topsporters. De Stichting begeeft zich niet op het terrein van patiënten belangenbehartiging. Dit is in de uiterst bekwame handen van de Vereniging Spierziekten Nederland (VSN).

Door de lange termijn steun aan het Spieren voor Spieren Kindercentrum zijn de doelstellingen van de Stichting uitgebreid per 1 januari 2008.

De nieuwe doelstellingen van de Stichting zijn:
1. Het creëren en verder bevorderen van de bekendheid van spierziekten.
2. Het inzamelen van gelden ten behoeve van:
- Financieren van wetenschappelijk onderzoek voor kinderen met een spierziekte.
- Het verder uitbouwen van het Spieren voor Spieren Kindercentrum in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC).
- Andere passende activiteiten, zoals financiële ondersteuning in schrijnende gevallen.
3. Het creëren van saamhorigheid tussen de diverse instanties die met voorlichting en fondsenwerving ten behoeve van spierziekten bezig zijn.

In 2009 bestaat het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk 25 jaar.
Reden voor tal van festiviteiten en voor een aantal SKB’ers aanleiding tot het neerzetten van een sportieve prestatie.
Al snel is het volgende plan geboren: met zoveel mogelijke sportieve SKB’ers de Stelviopas in de Dolomieten fietsen.
Ook verschijnen er in kranten de nodige berichten over het project, bijvoorbeeld in de Gelderlander of in de Winterswijkse Weekkrant.Het belangrijkste doel is geld bijeen te brengen voor het goede doel.
Voor kinderen die vaak minder mogelijkheden hebben om zich vrij en gemakkelijk te bewegen.
Geld bij elkaar brengen voor "Spieren voor Spieren".

Bij deze willen we jullie als AVA leden uitnodigen om een bijdrage te storten op het volgende nummer:

rabobank :1464 85602 met vermelding van: SKB in beweging voor “Spieren voor spieren”.

Namens de stichting “Spieren voor spieren” hartelijk dank.

Eén en ander is te volgen op www.skbstelvio2009.nl

Groeten Gerrit en Patrick

Ooh ja dit nog: Na deze actie zullen wij ons weer regelmatig onder het lopersvolk begeven.