Jeugdatletiek 2009 – een terugblik
 
De jeugdafdeling van AVA is gegroeid tot meer dan 110 pupillen en junioren.
Kinderen/jeugdigen die elke week met veel plezier en enthousiasme komen trainen.
 
Het jeugdbeleid binnen AVA is erop gericht dat alle kinderen, ongeacht wie of wat ze zijn of kunnen, met plezier moeten kunnen trainen. Kinderen zijn geen mini-volwassenen, de trainingen zijn dan ook geen kopie van een senioren training. Op een speelse manier laten we kinderen heel veel bewegingservaring opdoen en worden de basistechnieken van de verschillende atletiekonderdelen aangeleerd.
Om zoveel kinderen verantwoord te kunnen laten trainen is veel kader nodig.
Helaas hebben we het afgelopen jaar juist afscheid genomen van een 3-tal zeer enthousiaste en ervaren jeugdtrainers.
Ben Wesselink heeft maar liefst 20 jaar de jeugd bij AVA getraind. 20 jaar vond Ben een mooi moment om er een punt achter te zetten. Begrijpelijk maar jammer.
Ook Mariska van Eijden heeft afscheid genomen als trainster, zij heeft zo’n 8 jaar vele pupillen onder haar hoede gehad. Mariska werkte al langer buiten de Achterhoek en sinds een jaar woont ze in Arnhem. Het laatste jaar kwam ze speciaal voor de pupillentraining op zaterdagmorgen naar Aalten maar uiteindelijk heeft ze toch besloten dat dit teveel van haar tijd opslokte. Tijdens het jeugdkamp hebben we van beide trainers afscheid genomen.
Zowel de kinderen als de trainers hebben cadeau’s aangeboden als blijk van waardering voor hun jarenlange inzet voor AVA’70.
In oktober is ook Carla Obbink gestopt als trainster. Zij heeft enkele jaren met veel plezier en enthousiasme de CD junioren looptraining verzorgd. Hoewel het haar zelf speet heeft ze toch moeten besluiten te stoppen. Door een drukke zaak en een gezin met opgroeiende kinderen kwam ze in tijdnood. Haar atleten hadden als afscheid een prachtige bos bloemen gekocht en namens de trainers hebben we haar een fotocollage gegeven met actiefoto’s van haar atleten.
Dat betekende dat we op zoek moesten (en nog steeds zijn) naar nieuwe jeugdtrainers.
3 nieuwe trainers tegelijk vinden valt niet mee.
Gelukkig meldde Wim Jentink zichzelf na een oproep spontaan aan, en sinds afgelopen zomer draait Wim als assistent al mee bij een groep. Erwin Wamelink is een uur extra gaan trainen en ook Gerhard Witt, sinds hij gestopt is met werken, neemt wat vaker de jongste pupillen onder zijn hoede. Gedurende haar stageperiode in Aalten konden we ook nog weer een beroep doen op Anne Schutte als assistent bij de zaaltrainingen.
Voor de extra CD junioren looptraining hebben we een andere oplossing gevonden.
Henk Aalbers verzorgde al de looptraining voor AB junioren en neemt nu ook de CD junioren onder zijn hoede. Dat betekent dat hij nu een grote groep heeft waarin de verscheidenheid groot is. Niet alleen is er een groot leeftijdsverschil (12 – 18 jr.) ook het verschil in kunnen is groot. Een uitdaging die Henk aandurft en naar de afgelopen maanden is gebleken prima aan kan.
Zo zijn we er toch weer in geslaagd voor alle groepen trainers te vinden, maar we blijven dringend op zoek naar aanvulling van ons trainerscorps.
Naast de trainingen stonden er natuurlijk ook weer de nodige wedstrijden op het programma.
Een grote groep kinderen komt vooral om lekker te sporten en doet (nog) niet aan wedstrijden mee. Wel zijn zij van de partij bij de wedstrijden die door AVA zelf worden georganiseerd, zoals de 3DnB crosslopen en natuurlijk de clubkampioenschappen; de enige thuiswedstrijd op de baan van AVA.
Daarnaast is er een groep die wel graag de competitie aangaan. En uiteraard bieden wij deze groep de gelegenheid in clubverband aan wedstrijden mee te doen.
De 1e belangrijke wedstrijd van 2009, het Gelders/Overijssels crosskampioenschap, werd vanwege het extreme winterweer afgelast. Het parcours bleek te gevaarlijk
Jammer, omdat deze wedstrijd ook meetelde voor de competitie had dit ook gevolgen voor het eindklassement, sommige atleten hadden nu een wedstrijd te weinig gelopen om in het eindklassement te komen. Bram Tolkamp presteerde heel goed en pakte een fantastische 3e plaats bij de JD.
De pupillen deden weer mee aan de stedenwedstrijden en met name de jongens pupillen B deden het heel goed. Esther Boekelder verbeterde op bijna alle onderdelen de clubrecords bij de C pupillen.
De junioren CD en AB deden met een 4-tal teams mee aan de competitie, daarnaast deden een aantal CD atleten ook nog mee aan de stedenwedstrijden.
Bij al deze wedstrijden zijn we verplicht om juryleden te leveren.
Het valt niet altijd mee om daar mensen voor te vinden, temeer daar er bij AVA bijna geen juryleden zijn die ervaring hebben bij baanwedstrijden. Gelukkig waren een aantal ouders bereid te helpen als assistent jury.
Op grond van hun geleverde prestaties werd een grote groep CD junioren toegelaten tot de Oost Nederlandse Baankampioenschappen. Gertjan Bentert zorgde voor AVA succes. Hij pakte een bronzen medaille bij het hoogspringen.
De AB jongens deden naast enkele wedstrijden op de baan ook met een team mee aan de 5x5 estafette in Doetinchem. Dit krijgt in 2010 zeker een vervolg.
Naast de wedstrijden werden er ook nog een aantal andere activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Zoals reeds vermeld werd er ook dit jaar weer een jeugdkamp gehouden en opnieuw was het weer een zeer geslaagd, sportief en reuze gezellig weekend.
Op oudejaarsdag werd weer een loopspel georganiseerd voor de jongste jeugd.
Ook dit jaar hebben we weer meegewerkt aan de schoolsportdag voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen.
Heel blij zijn we met de discuskooi die inmiddels is verrezen op het AVA-veld en met de uitbreiding van atletiekmaterialen. En groep junioren heeft op een zaterdagmorgen de container compleet leeg gehaald, schoon gemaakt en opnieuw ingericht. Alle materialen zijn nu overzichtelijk opgeruimd en we kunnen overal bij zonder eerst overal op en over te hoeven klimmen.
Tot slot wil ik iedereen die heeft meegeholpen bij de organisatie van activiteiten, bij het begeleiden van de jeugd naar wedstrijden of als jury bij wedstrijden bedanken voor jullie inzet. Zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk geweest.
En nu maar hopen dat het jaar waarin AVA’70 haar 40 jarig jubileum viert het jaar wordt waarin we een volwaardige atletiekaccommodatie krijgen.