* NIEUWSFLITSEN*

Het zal niet zo heel vaak voorkomen, dat een ledenvergadering bij een club of vereniging een flitsend verloop kent! Behalve bij AVA`70 en dan ook nog in meerdere opzichten…

Huisfotograaf Marco van Rijs was misschien wel de drukste man van de avond. Zitten was er voor de sympathieke Bredevoorter niet of nauwelijks bij en zijn camera maakte overuren en bleef de hele avond flitsen. Daar was dan ook best aanleiding toe.

Een paar van die flitsende momenten op een rijtje…. 

AVA`70 ZET JEUGDLEDEN IN HET ZONNETJE

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Dit was de reden, dat het bestuur van AVA`70 besloot om een vijftal jeugdleden in het zonnetje te zetten tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering. De jonge talenten hadden in de afgelopen periode een aantal aansprekende prestaties geleverd en dat wilde AVA`70 niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Bram Tolkamp behaalde bij de Nederlandse Kampioenschappen Indoor bij de junioren B een uistekende 6e plaats en verbeterde daarbij zijn persoonlijk record maar liefst twee maal. Gert-Jan Bentert heeft zich vooral gespecialiseerd in de technische werpnummers en gooide de clubrecords bij het speerwerpen en discuswerpen aan diggelen. Stan Prinsen liep een aantal hele sterke wedstrijden bij het Gelders-Overijssels Kampioenschappen cross en behaalde daarmee de titel in zijn leeftijdscategorie. Mark te Brake liep ook tijdens het N.K. Indoor in Apeldoorn en werd in de finale bij de A-junioren verdienstelijk 7e in zijn categorie. Dani Kugathasan tenslotte wist zich te kwalificeren voor de ploeg, die zich gaat voorbereiden voor de selectie van de Paralympics. Dani richt zich daarbij op een loopnummer en komt uit in de categorie T 46, wat inhoudt dat men een lichamelijke handicap heeft aan één van de ledematen.

Het bestuur van AVA`70 is natuurlijk bijzonder verheugd dat de jeugdleden  deze uitstekende prestaties hebben geleverd en het vijftal mocht dan ook onder luid applaus van de aanwezigen een geschenkenbon in ontvangst nemen. 

JUBILARISSEN

Hierna was het de beurt aan een zestal leden om naar voren te komen. Gerda Demkes, Andre Tebroke, Gerrit te Lindert, Henk Lammers, Jan te Brake jr. en Jan te Brake sr. mochten als jubilarissen bloemen, een cadeau en mooie woorden in ontvangst nemen van voorzitter Jan Rademaker, die het zestal bedankte voor hun jarenlange inzet voor AVA`70. De preses gaf aan, dat deze leden voor de vereniging enorm veel hebben betekent in het verleden, maar dat hij hoopte, dat de club ook in de toekomst op hun vrijwillige bijdrage mag blijven rekenen. 

BESTUURSWISSELINGEN

Officieel op 4 februari 2013, maar in de praktijk al enkele maanden eerder, nam Anky Bruil de taak als secretaresse over van Diana Ottevanger. Het bestuur is uiteraard erg blij dat Anky deze taak op zich heeft genomen en ook de vergadering waardeerde deze benoeming met applaus. Evelien Hillen was als penningmeester herkiesbaar en omdat iedereen het er over eens was, dat Evelien haar zaken voortreffelijk voor elkaar heeft, besloot de penningmeester een nieuwe termijn van 4 jaar aan te gaan. Dat was dus weer klappen geblazen. Na een periode van 6 jaar als voorzitter te hebben gefunctioneerd geeft Jan Rademaker op 1 juli a.s. de voorzittershamer door aan Dave Posthumus. AVA`70 heeft de laatste jaren een geweldige ontwikkeling doorgemaakt en Rademaker gaf aan, dat hij met enorm veel plezier met zijn medebestuursleden heeft samengewerkt. De vereniging staat er goed voor, heeft een actief en talentvol ledenbestand en is klaar voor de toekomst, aldus de preses, die op een later moment uitgebreid in het zonnetje zal worden gezet! 

ACCOMODATIE

Natuurlijk stond ook de grootse verbouwing van het complex op de agenda. Halverwege maart is er een begin gemaakt met de bouw van het clubhuis en over enkele weken zal worden begonnen met de aanleg van de nieuwe atletiekbaan. In het najaar wordt tenslotte de ventweg aangelegd, die de verkeersveiligheid moet vergroten, zodat de leden zonder problemen de accommodatie kunnen bereiken en verlaten.

Verschillende leden hebben al actief een bijdrage geleverd aan de eerste werkzaamheden bij de bouw van het nieuw clubhuis. Ook in het verdere traject zullen de diverse zelfwerkzaamheden plaatsvinden en zal er een beroep worden gedaan op de vrijwillige bijdrage en hulp van de leden. Het is een clubgebouw voor de leden, maar komt tot stand door de activiteiten van de leden!

GERT-JAN WASSINK, EEN BEVLOGEN ATLEET MET EEN MISSIE!

Na de pauze gaf topatleet Gert-Jan Wassink de aanwezigen een kijkje achter de schermen op zijn leven als professioneel hardloper. De uit Varsseveld afkomstige atleet, is tegenwoordig woonachtig in Apeldoorn en sinds kort gastlid van AVA`70. De sympathieke Wassink traint wekelijks 20 tot 25 uur en liet weten er alles voor over te hebben om zijn droomwens te halen, namelijk plaatsing voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016. Dat betekent in de praktijk dus veel medische testen, trainingskampen in Zuid Afrika Portugal en andere warme oorden, slapen in een hoogtetent en een verantwoorde, Spartaanse levensstijl. Op zeer boeiende wijze deed de atleet zijn verhaal, waar het dus niet zozeer gaat om hetgeen je er voor wilt doen, maar vooral om wat je er voor wilt laten. De uiterst gedreven Varssevelder heeft duidelijk een missie en zijn gepassioneerde wijze van vertellen  zorgde er voor dat de zaal zeer geïnteresseerd luisterde en Wassink trakteerde op een luid applaus. Voorzitter Jan Rademaker bedankte de hardloper voor zijn verhaal met een bos bloemen en gaf aan dat het bij AVA`70 gebruikelijk is, om de wedstrijden in het clubtenue af te werken. Een nieuw shirt werd door Gert-Jan Wassink dan ook dankbaar in ontvangst genomen en hij trok het tricot direct aan!

Een mooi slot van een zeer geslaagde ledenvergadering!    

Meer Foto's