De organisatie heeft vanmorgen besloten om de Fatimaloop te laten doorgaan. Het parcours was sneeuwvrij.