Wat gaan we doen:

Het doel van dit onderzoek is; het in beeld brengen in hoeverre de competitie en het competitiereglement voldoet aan de huidige wensen en behoeften van de gebruikers. En deze wensen/behoeften, zover mogelijk, verwerken in het competitiereglement van 2012.

 

Voor wie:

Onder gebruikers van de competitie verstaan we natuurlijk de atleet (junioren D t/m masters), maar ook ouders/verzorgers, trainers/coaches en wedstrijdorganisatie/jury. Voor een realistisch beeld hebben we een zo groot mogelijke groep geënquêteerden nodig! Stuur daarom deze mail door naar alle mensen die in de categorie 'gebruiker' vallen.

 

Wanneer:

Tot en met 18 juni 2011 kan de vragenlijst ingevuld worden.

 

Waar is de vragenlijst:

www.thesistools.com/Competitie

 

Alvast bedankt van je hulp!

 

Met vriendelijke groet,

 

Competitieleiding