Op zaterdag 21 juni jl. was trainer-coach Jeroen Reintjes bij AVA`70 om een trainingssessie te verzorgen voor het kader van de vereniging. De Didammer was al eerder in het najaar van 2013 tweemaal te gast en deze middag vormde als het ware de afsluiting van het drieluik. Verschillende trainers, assistenten en potentiele toekomstige trainers waren aanwezig om van gedachten te wisselen over allerlei aspecten van het trainersvak. Op inspirerende wijze bracht Reintjes zijn vakkennis over op de aanwezigen in de zaal. Er ontstond vaak een levendige discussie, waarbij praktijkvoorbeelden zorgden voor de nodige gespreksstof. De Atletiekunie had ook gehoord van de waardevolle samenwerking tussen trainer –coach Reintjes enerzijds en AVA`70 anderzijds en besloot het initiatief te belonen met de uitgifte van het certificaat “assistent-trainer” voor deelnemers die de 3 sessies hebben bijgewoond…. 

De laatste bijeenkomst bestond uit een theoretisch gedeelte, waarbij de verschillende onderwerpen van de vorige bijeenkomsten weer werden genoemd en daarbij werd tevens besproken welke leermomenten dit heeft opgeleverd. Daarnaast werd er ook gekeken naar aspecten, waarbij in de toekomst voor AVA`70 op het trainersvlak nog winst te behalen is. Zo gaf Jeroen Reintjes aan, dat het maken van een jaarplanning, met daarbij bijvoorbeeld een overzicht van de trainingsstof en het inplannen van wedstrijden een waardevolle meerwaarde kan zijn.

Na het theoretische gedeelte volgde de praktijk. De groep werd verdeeld in tweeën en kreeg de opdracht om een training voor te bereiden. Een trainer werd aangewezen om de oefening te verzorgen, terwijl een ander de opdracht kreeg om de training te beoordelen. Een waardevolle bron aan informatie leverde deze training op, waarbij vaak simpele handvaten kunnen zorgen voor een veel beter resultaat van een oefening en dus een betere kwaliteit. Tot slot matte Reintjes de groep nog even af met een snelle, maar pittige reeks oefeningen, die bestonden uit de verschillende, “sixpack”- krachtonderdelen. Ter plekke viel het allemaal nog wel mee, maar later…….
De middag werd besloten met een evaluatie, waarbij unaniem naar voren kwam, dat de 3 trainingssessies als zeer informatief en nuttig zijn ervaren en veel inspiratie hebben opgeleverd. Reintjes op zijn beurt liet weten, dat ook hij de bijeenkomsten bij AVA`70 erg zinvol en prettig heeft gevonden.

 Het is dan ook zeker niet ondenkbaar, dat de club in de toekomst nogmaals een beroep zal doen op de kennis en ervaring van Jeroen Reintjes!