TAAKVERDELING BESTUUR AVA`70 
Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering van AVA`70, presenteerde het bestuur de verdeling van de bestuurstaken, waarbij enkele verschuivingen in het takenpakket zijn aangegeven. De wijzigingen hebben vooral te maken met het feit, dat er de komende periode op het gebied van de accommodatie nogal wat staat te gebeuren. Daarbij was het bestuur van mening, dat we gebruik moeten maken van de specifieke kennis en ervaring en deze in moeten zetten, waar deze kwaliteiten het beste tot hun recht komen. Er is derhalve gekozen om enkele taken te wisselen.
De verdeling van de taken van het bestuur is daarom nu als volgt: 

 
 
  Het bestuur krijgt bij de uitvoering van de taken ondersteuning van diverse leden:
- Sien Meinen (jeugd)
- Ingrid van Zolingen (activiteiten)

- Patrick Ikink (Sponsorbeheer)
- Walter Vaags (Techno-Team)
- Marco van Rijs (website)
- Erwin Wamelink (wedstrijdverslagen)
- Véronique Schulingkamp (clubblad)
- Evelien Hillen (wedstrijdsecretariaat) 
Hierbij is naar onze mening de taakverdeling helder weergegeven en daardoor is het voor jullie ook duidelijk, welk bestuurslid te benaderen bij specifieke vragen of opmerkingen.  
BESTUUR AVA`70


Boekeldercross 2022

 

Vier zaterdagen in november kun je mee doen aan de Boekeldercross competitie.
Je doet mee aan de competitie als je 3 keer gefinisht bent op de zelfde afstand.
Kun je maar 1 of 2 keer meedoen of loop je verschillende afstanden is dit geen enkel probleem.

Let op! De starttijden van de 5km, 10km en 15km zijn aangepast! en deze starten allen om 13:30 uur

De wedstrijden:

1km Jeugdcross start 13:00 uur.
2km Jeugdcross start 13:10 uur.
5km start                    13:30 uur.
10km en 15km start   13:30 uur.