Maandagavond was het de beurt aan Jan te Brake jr. en zoon Mark om hun looptrainer 3 diploma te halen.
Na ruim een halfuur examen training en 2 keer 15 min kruisverhoor met training technische vragen kwamen ze met hoog geheven handen naar buiten lopen. Geslaagd!
Namens Ava'70 van harte gefeliciteerd!