Op dinsdag ging de KrampRun-promotiekaravaan langs de basisscholen in Varsseveld en de Heelweg, om de leerlingen enthousiast te maken om deel te nemen aan de KrampRun. Ambassadeur van Kanjers voor Kanjers, autocoureur Stef Dusseldorp uit Lichtenvoorde toonde zich bijzonder een echte ambassadeur en trok voor dit doel graag zijn racepak aan. De dag begon bij de basisschool “op Koers,” waar de kinderen vol ongeloof toekeken, hoe Dusseldorp de promo-auto van Kanjers voor Kanjers het schoolplein op manoeuvreerde. Na een inleidend praatje over de KrampRun, vertelde de autocoureur over zijn werk en het belang van bewegen en sporten. De kinderen luisterden ademloos toe en stelden daarna de nodige vragen. Na Stef Dusseldorp vertelde Henriette Brethouwer de leerlingen over de mogelijkheden die de Stichting Kanjers voor Kanjers biedt aan kinderen die een lichamelijk of verstandelijke beperking hebben. Met behulp van materialen die de organisatie schenkt, kunnen zij ook spelen en sporten en daarbij ervaren dat ook zij heel veel dingen wel kunnen. Het enthousiaste verhaal van Henriette maakte zoveel indruk op de kinderen, dat ze luid applaudisseerden en toezegden deel te nemen aan de KrampRun. Na het praatje, kregen de kinderen nog een folder en konden ze een handtekening scoren bij Stef Dusseldorp, die hier de handen meer dan vol aan had. Als een echte ambassadeur nam hij echter de tijd voor de kinderen. Hierna werd de tocht vervolgd naar de Maranathaschool en de Wilhelminaschool, die tijdelijk onder 1 dak zitten. Ook hier waren de kinderen enthousiast over het verhaal en begonnen hierna spontaan en massaal hard te lopen om te laten zien, dat het met de conditie goed zit. Niets staat dus deelname meer in de weg.
`s Middags werd nog koers gezet richting de Julianaschool in de Heelweg. De kleine school zette de deur open voor de afvaardiging van de KrampRun en Dusseldorp bleek ook hier een echte trekpleister.
Als dank voor de medewerking aan de KrampRun promo-tour, ontvingen de scholen een prachtige map met oefeningen en spellen die onderwijskrachten kunnen gebruiken bij de bewegingslessen. Het cadeau werd dankbaar in ontvangst genomen.
De dag, waarbij behalve de promotie van de KrampRun, zeker ook het geweldige werk van Kanjers voor Kanjers centraal stond werd door de scholen en de leerlingen als zeer positief ontvangen. Ambassadeur Stef Dusseldorp en Henriette Brethouwer toonden zich ook echte Kanjers en dat wisten de kinderen zeker te waarderen!
School-Promo Kramprun2012