Aalten, maart 2015

Aan alle leden van AVA’70 en de ouders van de jeugdleden.

Uitnodiging ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering, die gehouden wordt op donderdag 26 maart 2015 om 20.30 uur in het clubgebouw van AVA’70, Bredevoortsestraatweg 110-a te Aalten.

Agenda

  1. Opening
  2.  Mededelingen
  3. Verslag ledenvergadering 27 maart 2014 (website AVA’70)
  4. Jaarverslagen 2014 (website AVA’70)
  5. Financieel jaarverslag en begroting. Verslag ter inzage voorafgaande aan de vergadering.
  6. Verslag kascontrole commissie. Linda Scholten, Dick Lubbers en Ingrid van Zolingen. ·         benoeming kascontrole commissie
  7. Contributie 2015
  8. Bestuursverkiezing:
  •   Frank Roos aftredend per 1 april 2015 en herkiesbaar voor 1 jaar. Tegenkandidaten kunnen tot 15 minuten voor de vergadering worden opgegeven.
  • Zittende betuursleden:

Sander Wikkerink, bestuurslid:         2008    -  2016

Dave Posthumus, voorzitter:            2013    -   2017

Evelien Hillen,  penningmeester:      2009    -   2017

Anky Bruil, secretaris:                       2013    -   2017

Hans Prinsen, bestuurslid:                2013    -   2017

Patrick Ikink, bestuurslid:                  2014    -   2018

9.      Presentatie leden enquête

10.  Jubilarissen

11.  Rondvraag

12.  Opening Krachthonk

13.  Sluiting
 

Bierproeverij


 
Notulen maart 2014   Jaarverslag Jaarverslag jeugd

 

Tot ziens op deze vergadering.