De voorbereidingen voor de realisatie van de nieuwe atletiekaccommodatie van AVA`70 zijn in volle gang. Voordat er echter met de bouw van het nieuwe onderkomen gestart kan worden, moest er nog wel “een hobbel” worden genomen. De leden moesten in een extra ledenvergadering toestemming geven voor een wijziging in de statuten m.b.t. het recht van opstal.

Penningmeester Evelien Hillen vertelde de aanwezigen wat deze wijziging precies inhield en het was een technisch en behoorlijk ingewikkeld verhaal. Globaal komt het er op neer, dat AVA`70 afstand doet van het recht van opstal op dat gedeelte van het complex waar de atletiekbaan wordt aangelegd. Dit wordt immers door de Gemeente Aalten uitgevoerd. De uitleg van Evelien bleek voor de aanwezigen helder, want men ging unaniem akkoord met de wijziging van de statuten. Door dit besluit is AVA`70 in de gelegenheid om een hypothecaire lening af te sluiten, die nodig is voor de financiering van het nieuwe clubgebouw. 

Hierna was het de beurt aan Henrie Drenthel, die als bestuurslid van AVA`70 de realisatie van het clubgebouw en de aanleg van de atletiekbaan  coördineert. Henrie gaf een globaal tijdsschema weer, waarin de hele operatie zal plaatsvinden. Volgende week zal worden begonnen met het uitgraven en vervolgens aanbrengen van de fundering van het clubgebouw. Begin april is de planning om te starten met de aanleg van de baan. Een en ander zal wat overlast betekenen m.b.t. de bereikbaarheid van het complex en het verzoek is dan ook aan de leden, om zoveel mogelijk per fiets naar de Hamelandbaan te komen.

Tijdens de bouw zal er een beroep worden gedaan op de leden m.b.t. de zelfwerkzaamheden. Henrie zal regelmatig via de site om ondersteuning vragen, wanneer dit nodig is. Het is ook nu al mogelijk om te laten weten op welke dagdelen je beschikbaar bent of welke werkzaamheden je uit zou willen voeren.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Henrie Drenthel, zodat hij een schema kan maken! 

Voorzitter Jan Rademaker bedankte allen voor hun aanwezigheid en bijdrage en sprak de hoop uit dat het nieuwe clubgebouw een schitterend onderkomen is voor de leden, maar mede tot stand is gekomen door de leden!