Vanaf vandaag zijn er een aantal menukeuzes toegevoegd

Deze zijn te vinden onder Training , trainingsgroepen en dan trainingsgroep A t/m C

Uiteraard kan dit nog wijzigen maar hier kan specifieke informatie geplaatst worden
over de verschillende traininggroepen zoals deze op dit moment actief zijn.