Dinsdagavond
hebben 24 clubgenoten en 3 gasten, die AVA helpen bij evenementen, een bijscholingscursus gevolgd voor verkeersregelaar. Op het plaatselijke politiebureau kregen de deelnemers instructies, die belangrijk zijn bij verkeersituaties rondom evenementen. De veiligheid van de lopers en loopsters ligt mede in handen van de verkeersregelaars en hun rol is dus bij wedstrijden van groot belang. AVA`70 organiseert diverse wedstrijden, die alleen kunnen plaatsvinden, wanneer er voldoende vrijwilligers zijn en de verkeersregelaars spelen daarbij een belangrijke rol. We zijn dan ook blij, dat weer een grote groep leden de bijscholingscursus heeft bijgewoond en komend jaar ingezet kunnen worden bij de diverse evenementen!