Onderstaande oproep gericht aan vrouwelijke duuratleten kwam binnen via de mail.

Ik ben Janne Coeman, Master student Voeding en Gezondheid aan Wageningen
Universiteit. In het kader van mijn afstudeeropdracht ben ik op zoek naar
vrouwelijke duuratleten die een vragenlijst willen invullen over hun Calcium
en vitamine D inname.

Ik zou u willen vragen of u bijgaande oproep voor deelnemers (zie onder)
binnen uw vereniging zou willen verspreiden, bv via uw website, clubblad,
nieuwsbrief. Het onderzoek loopt in de periode september/oktober 2009.


voedingsonderzoek.wur.nl/sport-calcium