Het is nu mogelijk om gebruikt frituurvet in te leveren bij AVA`70.

De club heeft een nieuwe groene weg ingeslagen en ontvangt voor een volle container €20,00.

Waarom is inleveren belangrijk?

Gebruikt frituurvet en bakolie krijgt, door het gescheiden in te leveren, een tweede leven als biobrandstof. Biobrandstof kan gebruikt worden in bijvoorbeeld tuinbouwkassen, warmtekrachtcentrales of in het vervoer. Het inzamelen van vet en olie moet voor de Nederlandse huishoudens net zo gewoon worden als de inzameling van glas en papier.

De voordelen van het inleveren van gebruikt frituurvet:
* Minder gebruik van fossiele brandstoffen en een lagere CO2-uitstoot,
* Minder rioolverstoppingen en dus minder maatschappelijke kosten,
* Extra inkomsten voor de club. 

Giet het oude frituurvet terug in de verpakking en lever het in!

 SPEK DE CLUBKAS VAN AVA`70 MET VET!!!