AVA`70 KRIJGT DEFINITIEF NIEUWE BAAN

    
Dinsdag 21 februari 2012 zal definitief de AVA`70-geschiedenisboeken in gaan, als de dag dat de gemeenteraad van Aalten definitief het licht op groen zette voor een nieuwe atletiekbaan.
In een eerder stadium had het College van B & W de raad het voorstel gedaan, om geld beschikbaar te stellen voor de aanleg van een 300-meter kunststof atletiekbaan met daarnaast sprintlanen, een verspringbaken een binnenterrein van natuurgras. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 februari, ging de meerderheid van de raadsleden akkoord (17 stemmen voor en 4 tegen) met het voorstel van B &W en zette daarmee het licht definitief op groen voor de nieuwe atletiekaccommodatie voor AVA`70.
Een uitgebreide vertegenwoordiging van AVA `70 was in de raadszaal getuige van de positieve besluitvorming en toonde zich uiteraard zeer tevreden met de uitslag. Dat een aantal AVA-leden zelfs de trainingsavond aan zich voorbij liet gaan, om bij de raadsvergadering aanwezig te zijn, toont de betrokkenheid bij de vereniging.
Nu de atletiekbaan er daadwerkelijk komt, kan AVA`70 ook verder met het ontwikkelen van de toekomstplannen. Het is immers de bedoeling, dat er op de huidige locatie ook een fonkelnieuw clubgebouw verschijnt. Daarnaast zal er worden gewerkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid en hierbij wordt tevens de uitbreiding van de parkeergelegenheid meegenomen.
De procedure, om te komen tot de definitieve aanleg van een nieuwe atletiekaccommodatie, had veel weg van een marathon, maar uiteindelijk werd de finish dan toch bereikt!!