Aalten, februari 2012  
 Aan alle leden van AVA’70 en de ouders van de jeugdleden.
Uitnodiging ledenvergadering
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering, te houden op donderdag 29 maart 2012, om 20.30 uur in het clubgebouw van AVA’70, Bredevoortsestraatweg 110-a te Aalten.
Agenda
1.       Opening
2.       Mededelingen
3.       Verslag ledenvergadering 25 maart 2011(website AVA’70)
4.       Jaarverslagen 2011(website AVA’70)
5.       Financieel jaarverslag en Begroting. Verslag ter inzage voorafgaande aan de vergadering.
6.       Verslag kascontrole commissie. Ada te Voortwis, Theo Stronks, reserve Gerrit Dijkslag
-          Benoeming kascontrole commissie
 
7.       Vaststelling van de contributies
8.       Terugblik/evaluatie trainersgroepen
9.       Bestuursverkiezing:       Jan Rademaker aftredend, herkiesbaar voor één jaar.
                                               Henrie Drentel aftredend, herkiesbaar
                                               Sander Wikkerink aftredend, herkiesbaar
                                               Evelien Hillen tot 2013
                                               Mariët de Vries tot 2014
                                               Frank Roos tot 2015
      10.    Taakverdeling bestuur    
      11.    Jubilaris
      12.    Rondvraag
      13.    Pauze
      14.    Presentatie nieuwbouwplannen door Henrie Drenthel    (accommodatie, nieuwe baan)
      15.   Sluiting

 
Tot ziens op deze vergadering.


Test Jaarverslag 2011 
          
                          
Verslag Ledenvergadering 2011