5 mogelijke oplossingen accommodatie AVA`70

Er zijn vier mogelijke oplossingen om een volwaardige atletiekbaan van 400 meter aan te leggen voor AVA`70. Dat is tenminste de uitkomst van een onderzoek van burgemeester en wethouders (B&W) van Aalten.
De mogelijkheden spitsen zich toe op 2 verschillende locaties: de huidige locatie aan de Bredevoortsestraatweg en sportpark Zuid.

Op de plek waar AVA`70 nu haar onderkomen heeft, kan een baan aangelegd worden die evenwijdig loopt aan de Bredevoortsestraatweg . Een andere variant is de mogelijkheid om de baan evenwijdig aan de Hamelandroute aan te leggen. Beide opties kosten ruwweg 1,23 miljoen euro. Hiermee wordt dan de 400-meterbaan bekostigd en daarnaast ook de ontsluiting van het sportpark, een investeringssubsidie voor nieuwe kleedkamers. Tevens is in dit bedrag een post voor onvoorziene zaken opgenomen. Er moet echter in beide gevallen gerekend worden op extra kosten voor het aankopen van extra gronden, wat noodzakelijk is, om een volwaardige baan aan te leggen.

De twee andere opties liggen bij sportpark Zuid. Als AVA`70 naar deze locatie zou verkassen, kost dit 1,21 miljoen voor de aanleg van baan, ontsluiting en de onvoorziene post. De investeringssubsidie voor de bouw van kleedkamers komt te vervallen, want die zijn al aanwezig, zo redeneert de Gemeente Aalten. Daarnaast heeft AD`69, die op sportpark Zuid haar voetbalaccommodatie heeft, gesteld dat AVA welkom is op het complex, maar dat er voor de voetbalvereniging dan wel een kunstgrasveld moet komen. Dit als compensatie voor het feit, dat de club een speelveld inlevert. Overigens heeft AVA`70 in alle gesprekken altijd aangegeven, dat de club voor een eigen identiteit gaat, d.w.z. een eigen kleedaccommodatie en een eigen kantine, wanneer er zal worden gekozen voor sportpark Zuid als toekomstige locatie.

Dan is er ook nog de 5e optie, de zogenaamde nulvariant. Die houdt in, dat er in zijn geheel geen nieuwe 400 meterbaan komt, maar dat AVA`70 blijft aangewezen op de huidige 300 meterbaan. De club wordt daarmee ernstig geremd in de verdere ontwikkeling van de vereniging en er ook in de (nabije) toekomst geen officiële wedstrijden op de accommodatie kunnen worden afgewerkt. AVA`70 zal dan wel nieuwe kleedkamers bouwen, waarvoor de Gemeente Aalten een investeringssubsidie van 20.000 euro wil geven.

De raad moet gaan beoordelen welke kant het op gaat voor AVA`70.
De raadsvergadering is op 15 maart a.s. en dan zal voor de club duidelijker moeten worden, hoe de toekomst er uit ziet voor AVA`70 en haar 350 leden.