AVA`70 STAAT VOOR GROTE UITDAGINGEN!!! 
 
                                          Iedereen luistert aandachtig tijdens de jaarvergadering.

Donderdag 29 maart vond de jaarvergadering van AVA`70 plaats en het clubgebouw was tot de laatste plaats gevuld. De grote belangstelling toont de goede betrokkenheid van de leden bij de vereniging. Er staat de komende tijd ook veel te gebeuren bij de vereniging en het bestuur gaf openheid van zaken over de diverse plannen, die de toekomst van AVA`70 zullen gaan bepalen.
Zo werd duidelijk, dat vanaf heden iedereen binnen de vereniging er zeer representatief bij zal lopen. Als laatste werden hiervoor de kantinebeheerders, Hermien en Anton Daniels, in een compleet nieuwe outfit gestoken. Niemand minder dan kledingstylisten Wim Brinkman en Henk Lammers waren hiervoor ingeschakeld en het resultaat was verbluffend.

Een iets serieuzer onderwerp betrof de verhoging van de contributie. Dit heeft alles te maken met de nieuwbouwplannen van het clubgebouw, die door de vereniging zelf bekostigd dienen te worden. De visie van het bestuur is, dat de uitgaven voor de realisatie van de nieuwe accommodatie op zeer verantwoorde wijze zullen moeten plaats vinden. Het moet niet zo zijn, dat de kosten de vereniging als een molensteen om de nek hangen en de toekomst van AVA`70, op welke wijze dan ook, in de waagschaal stellen. Om de plannen te kunnen realiseren, stelde het bestuur voor om een structurele contributieverhoging door te voeren voor de komende 3 jaar. De ideeën en opmerkingen die zijn genoemd door de aanwezigen, zullen door het bestuur worden meegenomen in de definitieve besluitvorming over de contributieverhoging, die maandag a.s. in de bestuursvergadering zal worden uitgewerkt. De uitkomst zal z.s.m. op de site van AVA`70 worden vermeld. Overigens ging de vergadering wel akkoord met de voorgestelde verhoging van de contributie.
Het bestuur zal in zijn huidige samenstelling ook het komend jaar actief zijn. Henrie Drenthel en Sander Wikkerink werden herkozen voor een nieuwe termijn van 4 jaar. Ook voorzitter Jan Rademaker plakt er in ieder geval nog een jaar aan vast. Hoewel de samenstelling van het bestuur ongewijzigd is, zal er wel een nieuwe taakverdeling worden doorgevoerd. Gezien het luide applaus van de vergadering, bestaat er meer dan voldoende vertrouwen voor de door het bestuur gekozen koers, voor de toekomst van AVA`70.
Het laatste punt voor de pauze vormde de huldiging van een nieuwe jubilaris bij de AVA-familie in de vorm van Gerhard Witt, die 25 jaar lid is van de vereniging. Voorzitter Jan Rademaker roemde de voormalige pupillen-trainer om zijn punktlichkeit en wist verder te vertellen dat Gerhard tevens beroemd is om zijn tunnelsyndroom. Bovenal is een warme persoonlijkheid, die met zijn hartelijkheid een uitstekende band met de (jeugd)leden had. De bloemen en de waardebon werden onder groot applaus aan Gerhard Witt overhandigd.

Na de pauze werden de nieuwe plannen voor de toekomstige ontwikkeling
gepresenteerd. Henrie Drenthel had hiervoor een duidelijke en overzichtelijke powerpoint-presentatie gemaakt. De realisatie van de baan wordt uitgevoerd door de Gemeente, die ook de kosten voor haar rekening neemt. De gesprekken hiervoor zijn in volle gang en namens de vereniging wordt er op actieve wijze een vinger aan de pols gehouden, betreffende de vorderingen van de gesprekken en een mogelijke planning.
Het parkeergebeuren en de daaraan gekoppelde veiligheid van en naar de accommodatie is een belangrijk onderdeel van de gesprekken. De Provincie is verantwoordelijk voor de veiligheid voor de op- en afrit naar de baan en koppelt dit terug naar de Gemeente. De ontwikkeling van voldoende parkeergelegenheid is mede een taak van de Gemeente en zal in het geheel van aanpassingen worden meegenomen.
 
Dan het nieuwe clubgebouw:
Henrie gaf aan, dat er in feite 3 opties zijn:
* Een goedkope variant, waarbij het huidige clubgebouw geheel zal worden aangepast.
* De realisatie van een tweelaags prefab clubgebouw, dat voldoet aan de wensen, die AVA`70 aan een accommodatie stelt.
* Een nieuw te bouwen accommodatie, die modern van opzet is, maar waar ook een hoger prijskaartje aanhangt.
Belangrijkste punt is natuurlijk de financiering van de accommodatie. AVA`70 heeft een behoorlijk eigen kapitaal, maar zal daarnaast ook een flinke financiering aan moeten gaan. Voor het bestuur is het uitgangspunt, dat deze investering absoluut verantwoord moet zijn. Het verenigingsgebeuren moet op de huidige wijze gecontinueerd kunnen worden, zowel op de korte als ook op de lange termijn. Daarnaast zal ook uitgebreid worden gekeken naar de mogelijkheden van subsidies en het op touw zetten van acties om financiële middelen te genereren.
De komende tijd zal er nog het nodige overleg met de verschillende partijen plaats vinden. Maar dat er een mooie, nieuwe accommodatie voor AVA`70 komt is de uitdaging voor het bestuur om er, samen met de leden, de schouders onder te zetten. De ideeën die er onder de aanwezigen werden genoemd, zullen zeker besproken worden en maakten het bestuur in ieder geval duidelijk, dat er draagvlak is binnen de club voor een prachtige atletiektoekomst bij AVA`70!


Anton en Dochter in de nieuwe out-fit