Beste leden,
We hadden zo gehoopt dat het er nooit meer van zou komen, maar de komende weken leggen we als vereniging de seniorentrainingen aan banden. De genomen maatregelen van het kabinet brengen verenigingen in de haast onmogelijke positie om de trainingen te kunnen blijven faciliteren. Een groepsgrootte van maximaal 4 personen en de strikte in acht neming van de 1,5 meter is in onze ogen onhaalbaar. Uiteraard kiezen wij als vereniging nooit de weg van de minste weerstand maar dit pakket aan maatregelen lokt niet uit tot stoer gedrag. Het is helaas niet anders.
We blijven de situatie als bestuur in de gaten houden en wanneer mogelijk springen we direct in op verruimde maatregelen.
Wij zijn onze trainers en vrijwilligers ontzettend dankbaar voor hun inzet van de afgelopen maanden. Wat hebben zij de handschoen geweldig opgepakt en wat waren we snel coronaproof! Ava'70 heeft zich, voor de zoveelste keer, van hun beste kant laten zien. Zij verdienen een grandioos compliment en binnenkort zullen we hun nog extra in het zonnetje zetten.......
Op individuele basis kunnen senioren natuurlijk blijven hardlopen of wandelen en hier is ook binnen de richtlijnen ruimte voor maar gebruik je verstand. Hopelijk kunnen we rekenen op jullie begrip.
De jeugdtrainingen blijven gewoon doorgaan. Hierbij blijft gelden dat ouders niet mogen blijven kijken en kantine en kleedkamers gesloten zijn.
Blijf gezond.
Namens het bestuur,
Rudi Meinen