Aan alle leden van AVA’70 en de ouders van de jeugdleden.

Uitnodiging ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering, die gehouden wordt op donderdag
28 maart 2019 om 20.30 uur in het clubgebouw van AVA’70, Bredevoortsestraatweg 110-a te Aalten.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag ledenvergadering 29 maart 2018 (website AVA’70)
 4. Jaarverslagen 2018 (website AVA’70)
 5. Financieel jaarverslag en begroting. Verslag ter inzage voorafgaande aan de vergadering.
 6. Verslag kascontrole commissie
 • benoeming kascontrole commissie
 1. Contributie 2019
 2. Bestuursverkiezing:
 • Hans Prinsen aftredend per 1 april 2019 en niet herkiesbaar. Als kandidaat stellen we voor Marloes Wensink. Tegenkandidaten kunnen tot 15 minuten voor de vergadering worden opgegeven.
 • Zittende bestuursleden:  
Patrick Ikink 2014-2020
Linda Scholten 2016-2020
Rudi Meinen 2017-2021
Erwin Wamelink 2017-2021
Joke Balke 2017-2021
Walter Vaags 2018-2022

 1. Jubilarissen
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Pauze

Een gezellige tweede helft met oud profwielrenner Gert Jakobs.

Tot ziens op deze vergadering.

Notulen 2018

Verslag 2018

Jeugd Verslag 

Virtuele GTM Loop

                                     
   
                                                                                                                                                          
 

Hoofdsponsor AVA'70

Zoeken