Dat kan in januari start de opleiding basis baanatletiektrainer 3 bij AVA'70  op 7 zondagen vanaf 7 januari.

Informatie kun je inwinnen bij Hans Prinsen en Rudi Meinen

Basis Baanatletiektrainer niveau 3

De opleiding Basis Baanatletiektrainer 3 is een opleiding van 7 workshops met aanvullende opdrachten die in de eigen trainerspraktijk worden uitgevoerd. De opleiding heeft tot doel zelfstandige trainers op te leiden. De nadruk van de opleiding ligt op het training geven en het coachen van atleten. De opleiding is bedoeld voor trainers met atletiekervaring die zelfstandig op een verantwoorde wijze een groep atleten (pupillen, junioren of senioren) training willen geven en/of door willen stromen naar de opleiding Prestatie Baanatletiektrainer 4 om met prestatiegerichte atleten aan de slag te gaan.

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het diploma Basis Baanatletiektrainer 3 van de Atletiekunie.

Voor wie? 
Om deel te kunnen nemen aan de opleiding dient de cursist voldoende ervaring te hebben met het assisteren bij  trainingen en/of het geven van trainingen op het gebied van de baanatletiek. De Atletiekunie adviseert dat de cursist:

  • minimaal 18 jaar of ouder is, omdat cursisten zelfstandig met groepen atleten aan de slag gaan;
  • in de gelegenheid is tijdens de opleiding minimaal 1 keer per week (delen van) trainingen te verzorgen aan atleten;
  • verantwoordelijkheidsgevoel heeft en zelfstandig kan werken;
  • beschikt over basis computervaardigheden (MS Word).

Meer informatie is op de volgende website van de AU te vinden

https://www.atletiekunie.nl/voor-clubs/opleidingen/trainers/opleiding-volgen/baanatletiek

informatie folder  

https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/thema/opleidingen/Informatiefolder%20BBAT3.pdf 

https://atletiekacademie.rfxweb.nl/Default.aspx?pageId=725