SPECIALE ATLETIEKPENNING VOOR DE ERELEDEN
 

Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering werden Gerard en Gerda Demkes benoemd tot ereleden van de vereniging. Gerard heeft zijn sporen vooral verdiend als trainer. Jarenlang trainde hij de verschillende trainersgroepen, begeleidde hij atleten in voorbereiding op de (halve) marathon en schreef talloze trainingsschema`s. Daarnaast was hij ook actief als jurylid en tijdwaarnemer bij de wedstrijden van AVA`70. Ook zijn vrouw Gerda is als trainster actief, want zij begeleidt de maandagmorgengroep. Daarnaast verricht ze de nodige hand- en spandiensten bij wedstrijden of andere activiteiten. Gerard en Gerda zijn gedurende vele jaren nauw betrokken geweest bij AVA`70 en dat was ook de reden voor het bestuur om hen beide te benoemen tot erelid van de vereniging. De aanwezigen onderstreepten dit besluit met een daverend applaus. Gerard en Gerda mochten een mooie bos bloemen in ontvangst nemen. Daarnaast kregen ze een onderscheiding in de vorm van een speciale erepenning. 

Dirk ter Maat, Gerrit Heinen, Jan te Brake sr., Hans Prinsen sr., Gerard te Brake en Jan Raben waren in het verleden al benoemd tot erelid, maar ook voor hen had het bestuur een speciale atletiekpenning!