CONTRIBUTIEWIJZIGING 

Tijdens de ledenvergadering is, met volledige instemming van de aanwezigen, besloten om de contributie per 1 april a.s. aan te passen. Het betreft hier de reguliere indexatie die de Atletiekunie hanteert in 2015 (1,4 %).
Daarnaast wordt er voor de Pupillen en Junioren een extra verhoging doorgevoerd van € 1,00 per maand. Deze verhoging is voor de deelname aan Competitie- en Stedenwedstrijden. In voorgaande jaren werden hiervoor extra briefjes afgegeven voor een automatische incasso per wedstrijd en dit was een enorme administratieve rompslomp. Daarom is er voor gekozen om vanaf 2015 het inschrijfgeld voor de Competitie- en stedenwedstrijden in de contributie te verwerken.

Per 01-04-2015  ziet het overzicht van de contributiebedragen per maand er als volgt uit:

Pupillen:    € 8,10 ( was € 7,00)
Junioren:   € 10,15 ( was € 9,00)
Senioren:   € 14,20 ( was € 14,00)
Wandelaars:   € 14,20 ( was € 14,00)