Samen sporten

We krijgen vragen over ‘samen hardlopen’ of ‘gezamenlijk trainen op alternatieve locaties’.
Het advies van de Atletiekunie volgt uit de adviezen van het RIVM om dit niet te doen.
Het advies is erop gericht sociale contacten te beperken en dat betekent dus ook 'samen sporten'.